VI ER DIN PARTNER INDENFOR PLASTLØSNINGER

Vi er Gibo Plast

Professionel rådgivning

Kvalitets- & Ledelsespolitik

Virksomheds værdier

Vores samfundsansvar

Vi er eksperter i plast og har årtiers erfaring med vakuumformning, ekstrudering og rotationsstøbning. Vi fokuserer på kvalitet og arbejder efter de højeste standarder.

Vores konstante fokus på individuelle og bæredygtige løsninger, kontinuerlige investeringer i avanceret produktionsteknologi samt øje for vores partnere og medarbejdere har gjort os til markedsleder indenfor plastløsninger.

I Gibo har vi hjulpet mange kunder med succesfulde konverteringer fra stål, glasfiber og træ til forskellige plastløsninger. Når vi involveres tidligt i projekter, har vi mulighed for at optimere processen og skabe et bedre resultat. Derudover er vi klar til at rådgive dig og producere værktøjer til både prototyper samt serieproduktion.

Vi er en del af SP Group, som er en koncern af plastvirksomheder, der fremstiller plastemner med forskellige produktionsmetoder. Det betyder, at vi altid rådgiver dig til det bedste valg af produktionsmetode, uanset om det er hos os eller en af vores mange søstervirksomheder. 

Kombinationen af egne kompetencer, et stærkt leverandørnetværk samt den unikke forbindelse til SP Group gør Gibo Plast til din ideelle plastpartner.

Vi er eksperter i
  • Vakuumformning
  • Ekstrudering
  • Rotationsstøbning
  • Montagearbejde
Gibo's projektkompetencer
  • Rådgivning om produkt og proces
  • Ekspertise i konvertering til plast
  • Projektteams og projektstyring
  • Udarbejdelse af tegninger og 3D-filer

Vi tror på, at et nyt partnerskab starter med kommunikation og tillid. Ved at samarbejde kan vi løse komplekse projekter og udvikle bedre emner. Derfor er vores mål er at opbygge gensidig tillid fra starten i nye projekter.

Gibo har gennem årtier været en betroet partner indenfor plastløsninger. Vi brænder for det vi laver, og vi giver gerne sparring til dit næste plast projekt. Vores medarbejdere har mange års erfaring i branchen og kan styre simple såvel som komplekse projekter. Vi mener, at vores medarbejdere er din garanti for en uovertruffen løsning, når du vælger Gibo som din partner.

Vores stage gate model til projekter sikrer en professionel tilgang til dit projekt. Vi definerer tydeligt ansvarsområder og anvender vores erfarne team bestående af produktionsmedarbejdere, ingeniører og projektledere.

Vi overvejer tidligt i processen de definerede krav til brug, omkostninger og design. Vi definerer kritiske områder, foreslår modifikationer og reviderer valg af materiale. Vores mål er altid at give den bedst mulige service og at sikre, hvert projekt ender succesfuldt og skaber et stærkere partnerskab.

Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte os.

Kvalitet
Kvalitetssikring er et naturligt fundament i Gibo og bygger på kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeringerne ISO 9001, 14001 og 4500 gældende for vores fabrikker i DK, PL og CN. Alle certificeringerne er implementeret i et integreret ledelsessystem, som via procedurer og instruktioner sikrer, at der arbejdes målrettet og systematisk med løbende forbedringer af de interne arbejdsprocesser, der har til formål at sikre en forsvarlig styring af medarbejdernes sikkerhed, anvendte ressourcer, leverandører, produktioner og produkter med tilfredse kunder som output.

Afvigelseshåndtering
Alle afvigelser håndteres via et elektronisk 8D-system, der via en systematisk og ensartet håndtering sikrer, at afvigelsen ikke gentager sig. På siden downloads kan du finde vores skabelon for 8D-rapport samt vejledning til udfyldelse af denne.

Ledelsespolitik
Vi arbejder hver dag med det udgangspunkt, at vores kunder skal opleve høj kvalitet og professionalisme ved enhver kontakt med vores medarbejdere. Produkter, der fremstilles på vores virksomheder, skal være fuldt leveret, til tiden og på det kvalitetsniveau som forventes af kunden. Du kan finde mere om vores ledelsespolitik under downloads.


ISO 9001


ISO 14001


ISO 45001

I Gibo bliver du mødt med respekt, ansvarlighed, loyalitet og humor. Vores værdisæt beskriver, hvordan vi ønsker at optræde overfor hinanden, vores kunder, leverandører og samfundet. Grundstenene i værdisættet er teamwork, respekt for hinanden, ansvar overfor virksomheden og eget arbejde samt en behagelig atmosfære, hvor humor er højt værdsat. Vi kalder vores værdisæt The Gibo Spirit.

 

Troværdighed

Gibo ønsker at optræde ansvarligt overfor kunder, leverandører og øvrige interessenter. Det er vigtigt for os at være troværdige. Derfor overholder vi aftaler og er ærlige i alle relationer.

Engagement

Vi anstrenger os, møder altid udfordringer med engagement og løser dagens opgaver på en effektiv og innovativ måde. Gennem uddannelse og investeringer sikrer vi motivation og udvikling af Gibo.

Langvarige relationer

Vores beslutninger drives af et mål om langsigtet samarbejde med medarbejdere, kunder og leverandører. Derfor er troværdighed og engagement grundsten for, hvordan vi tænker relationer.

Fundamentet for vores organisations mission og vision er The Gibo Spirit, og skal fungere som et kompas for alle medarbejdere, når beslutninger træffes.

Missionen

Vi er til for at skabe værdi for vores kunder. Derfor er missionen at udvikle og producere kreative tekniske løsninger i plast gennem uovertruffen rådgivning og effektiv produktion.

Visionen

Vores mission skal opnås gennem et godt og langvarigt samarbejde med vores kunder. Derfor er vores vision, at Gibo forbliver en innovativ og foretrukken leverandør af tekniske plast og for-monterede løsninger.

SP Groups COP rapport her

CSR-politik
Hos Gibo er vi bevidste om vores samfundsansvar. Vores mål og principper for arbejdet med miljø og klima, socialt ansvar, herunder arbejdsforhold, mangfoldighed og menneskerettigheder, samt med anti-korruption og dataetik er omfattet i CSR-politikken gældende for hele SP Group.

Code of Conduct
Hos Gibo har vi udarbejdet et Supplier Code of Conduct, som udgør grundlaget for et positivt samarbejde med vores leverandører om at fremme ansvarlighed og bæredygtighed i leverandørkæden.

Whistleblowerordning
Hos Gibo stræber vi efter at skabe et forretningsmiljø, der fremmer og værner om en høj grad af integritet og ansvarlighed. Derfor er vi tilknyttet SP Groups whistleblowerordning, der gør det muligt for enhver med tilknytning til SP Group på sikker vis at indberette mistanke om manglende overholdelse af koncernens politikker og retningslinjer, love og regler samt andre alvorlige uregelmæssigheder.

ESG rapportering
Gibo bidrager til SP Groups samlede Environmental, Social & Governance rapportering. Rapporteringen offentliggøres årligt i SP Groups Årsrapport, hos NASDAQ og i en fælles COP-rapport til UN Global Compact.